Ako na geolokáciu s WorldIP API

Pojem geolokácia (Geolocation) v tomto kontexte znamená určenie reálnej geografickej polohy počítača podľa jeho IP adresy.

Požiadavka: Web stránka podporuje viac jazykových mutácií, medzi ktorými si užívateľ môže vybrať jazyk, ktorému rozumie. Pri otvorení stránky sa implicitne vyberie jazyk, ktorým sa hovorí v krajine, z ktorej je užívateľ pripojený na internet. Konkrétne, ak máme web stránku, ktorá podporuje anglický a slovenský jazyk, výsledok bude, že užívateľovi zo Slovenska, alebo Čiech sa načíta slovenská verzia a pri vstupe na stránku z iných krajín sa zobrazí anglická verzia.

Riešenie: Riešenie by malo byť jednoduché, zadarmo, rýchlo realizovateľné a dostatočne univerzálne.
Malo by bežať na Google App Engine (GAE) s klientom v Google Web Toolkit (GWT)....

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy