Odlišujete v aplikaci vývojové, testovací a produkční prostředí?

Tento článek píšu se záměrem zjistit, zda jsme k těmto závěrům dospěli sami, nebo je to evoluční záležitost, ke které časem dospěje každý tvůrce produktů sloužících k dalšímu vývoji. Ve Forrestu k realizaci webů a webových aplikací používáme interní CMS systém, který je nadstavbou nad vybranými Javovskými knihovnami a frameworky. Namátkou například Spring Framework, Freemarker, Groovy, Spring Security, Stripes, DWR, iBatis a řada dalších. Tím, že jsme CMS systém (ona už je to vlastně tak trochu programová platforma) postavili nad existujícími knihovnami jsme dosáhli toho, že můžeme využívat většiny jejich širokých možností a máme zdarma zajištěn i další vývoj, který nás v podstatě bezpracně posouvá zase dál.

Tím, že se systém sestává z takového množství dalších knihoven a frameworků, jsme začali narážet na problémy se složitostí konfigurace. Teď nemluvím o nastavení pro cílového zákazníka (zabezpečení url, nastavení rolí, definice aplikačních triggrů a maker, proměnné prostředí jako adresa SMTP serveru atd.), ale o vývojové záležitosti jako je konfigurace cache (Freemarker šablon, lokalizované zprávy, Groovy třídy), podrobnost chybového výstupu (pro vývoj plné stacktracy, na produkci nic neříkající HTTP 500), dostupnost debugovacích nástrojů (máme vlastní inspektor jako Firefox plugin) apod....

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy