Sun představil koncem října 2006 novou verzi vývojového prostředí pro vývoj Java aplikací – NetBeans 5.5. Tato verze přináší kompletní podporu standardu Java EE 5, který výrazně zjednodušuje vývoj webových a enterprise aplikací. Spolu s NetBeans jsou také nyní dostupné tři nové přídavné balíčky: Enterprise pack, C/C++ pack a Visual web pack. Pojďme se nyní podívat na novou funkčnost dostupnou jak ve standardní verzi NetBeans 5.5, tak v nových přídavných balíčcích.

NetBeans Enterprise Pack

Návrh BPEL pomocí NetBeans 5.5 a Enterprise pack

Standard Java EE 5 je dlouho očekávaný standard, který řeší problémy dřívějších verzí standardu J2EE. Ačkoliv J2EE 1.3 a 1.4 poskytovaly velmi bohatou sadu knihoven a nástrojů pro vývoj enterprise aplikací, mnoho vývojářů si stěžovalo, že je vývoj pomocí těchto standardů náročný a je třeba psát mnoho kódu, který není nezbytně nutný. V open source komunitě vznikly konkureční frameworky (např. Spring a Hibernate), které řeší tyto problémy a mnoho lidí je začalo používat. Java EE 5 vychází ze znalostí získaných při tvorbě těchto frameworků a hlavním cílem této verze je zjednodušit vývoj a minimalizovat množství kódu, který je potřeba psát. To se myslím velmi dobře podařilo – aplikace vytvářené pomocí Java EE 5 obsahují jednoduché POJO (Plain Old Java Object) třídy a používají anotace namísto krkolomného XML kódu. Vývojář také musí psát podstatně méně kódu, protože se na mnoha místech zavedly inteligentní výchozí hodnoty.

Díky těmto všem zjednodušením by se mohlo zdát, že je potřeba méně funkčnosti ve vývojovém prostředí, vždyť Java EE 5 aplikace jsou o tolik jednodušší na psaní. I přes všechna vylepšení může vývojové prostředí ušetřit spoustu času a zrychlit psaní kódu. V případě NetBeans 5.5 můžete použít asistenci při psaní anotací, generovaní kódu pomocí různých akcí a wizards, šablony pro všechny možné typy tříd, správu persistence, atd. NetBeans 5.5 je unikátní v tom, že vám umožní vygenerovat funkční webovou aplikaci pro práci s databází během několika minut (na způsob frameworku Ruby on Rails). NetBeans 5.5 plně podporuje nové standardy, které jsou součástí Java EE 5:

 

  • Webové služby postavené nad standardem JAX-WS 2.0

  • Enterprise Java Beans verze 3.0

  • Java Persistence API

  • JavaServer Faces verze 1.2

NetBeans podporuje aplikační servery Glassfish (Sun), JBoss, Weblogic, Websphere a Tomcat. Další aplikační servery jsou podporovány pomocí plug-inů vyvíjených komunitou. Ne všechny aplikační servery podporují Java EE 5, NetBeans 5.5 samozřejmě nadále umožňuje psát aplikace pomocí starších verzí J2EE.

Ačkoliv podpora Java EE 5 byla hlavním tématem verze 5.5, jsou dostupné také některé další aktualizace. NetBeans považuje mnoho odborníku za jedno z nejlepších IDE pro vývoj Swing aplikací. GUI designér v NetBeans byl obohacen o mnoho nových vlastností, pravděpodobně nejvýznamnějším vylepšením je nové podpora lokalizace GUI do libovolného jazyka. Tuto aktualizaci je třeba stáhnout z centra aktualizací NetBeans.

Matisse

GUI designér v NetBeans

NetBeans 5.5 přináší také podporu versioning systému Subversion, jehož obliba v open source komunitě neustále roste. NetBeans 5.5 dále obsahuje aktualizace vývoje plug-inů, oproti verzi 5.0 přibyly další šablony, nová ukázková aplikace, lepší správa knihoven a některá další vylepšení.

Spolu s verzí 5.5 se také změnila tvář webu netbeans.org. Web má nyní modernější vzhled a je jednodušší na používání – obsahuje ucelenější informace o jednotlivých produktech. Na webu naleznete mnoho článků o tom, jak používat nové vlastnosti NetBeans, jak používat nové technologie a tipy pro vývoj aplikací. Také se můžete zapojit do rostoucí online komunity uživatelů NetBeans.

NetBeans Web

Nový web www.netbeans.org

Na obrázku webu netbeans.org si můžete všimnout přídavných balíčků k NetBeans:

  • Mobility pack – vizuální nástroje pro Java ME

  • Visual web pack – vizuální vývoj JavaServer Faces

  • Enterprise pack – vizuální nástroje pro vývoj SOA aplikací

  • Profiler – umožňuje řešit problémy s výkonem aplikací

  • C/C++ pack – podpora C/C++ v NetBeans

Mobility pack podporuje nově standard CDC (Connected Device Configuration), který umožňuje vytvářet Swingové aplikace pro mobilní zařízení. Ačkoliv je tento standard velmi nový, již dnes můžete zprovoznit aplikaci s bohatým Swing GUI na některých mobilních telefonech. Vývoj aplikací pro standard CDC je blíže vývoji Java SE aplikací, což ocení spousta vývojářů, která nemá zkušenosti s Java ME.

NetBeans Mobility Pack

Vizuální designér z Mobility packu v NetBeans 5.5

Zřejmě nejvíce inovativní funkčností Mobility Packu pro NetBeans 5.5 je podpora SVG (Scalable Vector Graphics). Problémem mnoha mobilních aplikací je různá velikost mobilních zařízení. Díky SVG je možné vytvářet aplikace, které vypadají dobře nezávisle na velikosti displeje. Také je možné vytvářet různé animace a zvýšit tak interaktivitu mobilních aplikací.

Mobility Pack ve verzi 5.5 také přináší podporu frameworku JMUnit, který slouží k testování mobilních aplikací. Javě se na mobilních zařízeních velmi dobře daří, více než 1 miliarda mobilních telefonů dnes podporuje Javu a Javu lze také nalézt v automobilech, PDA, videorekordérech a v mnoha dalších přístrojích.

Visual web pack je nový přídavný balíček, který umožňuje vytvářet webové aplikace pomocí drag & drop. Tato funkčnost byla již dříve dostupná ve vývojovém prostředí Java Studio Creator 2, ale mnoho vývojářů si přálo používat jediný program pro vývoj web aplikací. Sun zareagoval na tyto požadavky tím, že vytvořil Visual web pack pro NetBeans, který umožňuje používat funkčnost z Java Studio Creator v NetBeans. Narozdíl od Java Studio Creator je však Visual web pack obohacený o podporu standardu Java EE 5 a lze pomocí něj vytvářet aplikace běžících na různých aplikačních serverech včetně serveru Tomcat. Také je možné využívat všech nových vlastností NetBeans 5.5, jako jsou např. mnohá vylepšení editoru či podpora dalších versioning systémů.

NetBeans Visual Web Pack

Visual web pack – vývoj web aplikací může být jednoduchý

Visual web pack lze použít pro vizuální mapování dat na JSF komponenty. Lze tedy jednoduše zobrazit data z podnikové databáze v JSF komponentě pro tabulku. Stačí jen přetáhnout databázovou tabulku na komponentu a ta zanalyzuje databázová metadata a provede data binding. Samozřejmostí je možnost změnit SQL dotaz a to opět vizuálním způsobem, lze též jednoduše nastavit závislosti pomocí cizích klíčů. Visual web pack dále obsahuje pokročilý editor CSS a umožňuje používat bohaté AJAX komponenty. Spolu s Visual web pack získáte velké množství komponent, které můžete použít ve vašich aplikacích. Stejně jako ostatní přídavné balíčky pro NetBeans a NetBeans samotné je i Visual web pack dostupný zdarma a lze jej stáhnout bez nutnosti registrace.

Enterprise pack je nový balíček, který umožňuje vytvářet SOA (Service Oriented Architecture) aplikace. Je možné vytvořit business process v jazyku BPEL a jsou dostupné vizuální nástroje pro definici tohoto procesu. Dále tento balíček obsahuje vizuální editory pro soubory typu WSDL a XML schema. Spolu s Enterprise pack Sun distribuuje JBI engine, získáte tedy všechny nástroje potřebné pro vývoj SOA aplikací.

NetBeans Profiler je dostupný již od verze 4.1 a poskytuje bohatou funkčnost pro profilování CPU výkonu i paměťové náročnosti aplikací. Ve verzi 5.5 je Profiler obohacen o možnost profilovat Java EE aplikace a o profilování aplikací běžících na 64-bitových architekturách a na Intel Mac. Narozdíl od některých konkurenčních profilerů umožňuje přesně definovat které části aplikace mají být instrumentovány, a tak snižuje degradaci výkonu při profilování.

NetBeans Profiler

NetBeans Profiler – ukázka profilování výkonu

Posledním přídavným balíčkem pro NetBeans je C/C++ pack, který umožňuje použít NetBeans k vývoji nativních aplikací. Narozdíl od produktu Sun Studio od Sunu jej lze provozovat i na platformě Windows. Mnoho lidí považuje NetBeans za výborné vývojové prostředí pro Java aplikace, avšak dnes lze použít NetBeans i pro další jazyky a Sun plánuje v budoucnosti přidat podporu dalších skriptovacích jazyků.

Možná jste si všimli, že NetBeans 5.5 poskytuje mnoho funkčnosti, která není dostupná v ostatních vývojových prostředích nebo ji lze používat jen v drahých komerčních produktech. NetBeans 5.5 nasazuje vysokou laťku pro ostatní vývojová prostředí podporou nejnovějších Java standardů a to vše v jednom integrovaném prostředí za cenu kterou si může dovolit každý – zadarmo. Není tedy překvapivé, že komunita NetBeans uživatelů zažívá prudký růst, za poslední 2 roky se počet uživatelů NetBeans zvýšil šestinásobně. Pokud se chcete i vy zapojit do této komunity, navštivte netbeans.org, stáhněte si NetBeans a zapojte se také do diskuzí na mailing listech.