Groovy - jak na automatický refresh existujících Groovy instancí

V předchozím článku jsem popsal základní principy, které probíhají na pozadí refreshe Groovy class. Nyní si představme, že chcete vytvářet vaše vlastní Groovy instance s automatickou aktualizací při změně zdrojového kódu, které mají dlouhou životní dráhu (uložení do session / application scope / static proměnných). Pro tento účel můžete sice použít existující podpory ve Spring Frameworku, ale narazíte na některé omezení, které jsem popsal v minulém článku.

V dnešním příspěvku se pokusím Vás seznámit s alternativním přístupem, který by měl pomoci některé z omezení Springu řešit. Jak jsem již zmínil - klíčem je obalit refereci na Groovy instanci do jiného objektu, který je načtený Java classloaderem a to také základním stavebním kamenem řešení, které popisuji na následujících řádcích ...

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy