Přidávání tabulek, sloupců, integritních omezení, přejmenovávání a štěpení tabulek, konfigurace vývojového, testovacího a produkčního prostředí... Je mnoho požadavků, které mají vliv na podobu datového modelu. V tomto blogu zkusím popsat běžné činnosti týkající se správy relačního datového modelu a stručně představit nástroj LiquiBase.