19.-21. srpna proběhne na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze mezinárodní workshop o technologiích umožňujících použití Javy při programování real-time a embedded systémů. Workshopu se tradičně účastní experti z akademické sféry i firem vytvářejících real-time verze běhového prostředí Javy, jakož i zástupci potenciálních uživatelů této technologie (avionika, řízení provozu na železnici, automatické obchodování na burze, atd.). Příspěvky na workshopu jsou odborné, zaměřují se např. na nové programovací techniky pro real-time systémy, automatickou nebo poloautomatickou správu paměti umožňující běh ve shora omezeném čase, konstrukci běhových prostředí pro real-time a embedded systémy, certifikovatelnost systémů založených na Javě, či konkrétně vyvíjejícím se specifikacím RTSJ (Real-Time Specification for Java) a SCJ (Safety Critical Java). Od přednášejících účastníků se očekává zaslání článku (termín je 7. června). Přijaté články budou publikovány v rámci ACM International Conference Proceedings a dostupné on-line v rámci ACM Digital Library.