Česká Java Users Group (CZJUG) a Platforma informačních technologií (PIT) vás zvou na

Plzeňské setkání České Java Users Group

v úterý 1. června 2010 od 17:00 hodin

v areálu Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 22, místnost UV 115

Na programu jsou dvě přednášky:

Agilní přístup k vývoji software

Dušan Juhás a Václav Pergl, Kerio Technologies

Stále více IT firem využívá při vývoji software některý z agilních přístupů. V první části příspěvku nejprve ukážeme hlavní rozdíly mezi tzv. „klasickým“ a agilním přístupem k řízení projektů vývoje software. Budou zdůrazněny odlišnosti v životním cyklu projektu i změny při plánování řízení rozsahu, času a zdrojů projektu. V druhé části Vás seznámíme s praktickými zkušenostmi získanými při použití agilní metodiky SCRUM pro vývoj produktů v Keriu a pokusíme se uvést na pravou míru některé pověry provázející jeho nasazení ve firmě.

Java Code Defect Analysis

Jiří Kiml, Querity

Přednáška se zabývá nástroji na automatickou detekci potenciálních problémů v kódu. Konkrétně si představíme nástroje Checkstyle a FindBugs, a probereme zkušenosti a problémy s použitím těchto nástrojů na středně velkém, dlouhodobém projektu.

Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
-Martin Golding