Jak jednoduše simulovat v testech HTTP server

Pavel Jetenský

Občas při tvorbě automatických testů potřebujeme otestovat funkcionalitu, která stahuje nějaká data z Internetu. V mém případě to byla funkce na stahování seznamu zneplatněných certifikátů (CRL). Původně jsem měl automatický test napsaný tak, že se seznam skutečně stahoval. To bylo nevýhodné ze dvou důvodů:

  • test nefungoval bez připojení k internetu
  • těžko šlo ovlivnit v rámci testu stahovaná data

Napsal jsem si tedy jednoduchou implementaci HTTP serveru, která publikuje soubory z classpath pod stejnou relativní cestou na localhost adrese. Např. soubor s CRL umístěný v src\test\resources\crl\emptyCrl.crl je po spuštění serveru ke stažení na:

http://localhost:8001/ResourcePublishServer/crl/emptyCrl.crl

 

Diskuzní příspěvky
Vlada kolo
Abraham Zhanel Aneb
Tomáš Záluský HTTP server