Jak vytvořit java web aplikaci s podporou Spring a JPA

Martin Podolinský

Nedávno se kolega ptal na to jak vytvořit a nakonfigurovat jednoduchou aplikaci využívající Spring IoC a JPA. Aplikace má sloužit jako platforma pro jednoduché testování a jedinou úlohou bylo ukládání a čtení několika málo entit. Potřeboval přidávat nové třídy do business logiky, psát testy a výstup na web. Namísto obvyklého RTFM jsem se rozhodl sepsat tutorial popisující jak vytvořit jednotlivé vrstvy. Existuje určitě nepřeberné množství cest jak se dostat k požadovanému výsledku a tady je jedna z nich. Zdrojový kód aplikace je k dipozici ke stažení. V textu článku nejsou z důvodu udržení rozumné délky všechny zdrojové kódy, ale jen ty, které považuji za zajímavé zmínit...

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy