Česká Java Users Group (CZJUG) a Platforma informačních technologií (PIT) vás zvou na

Plzeňské setkání České Java Users Group

v úterý 2. listopadu 2010 od 17:00 hodin

v areálu Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 22, místnost UV 115

Na programu je jedna velká přednáška a dva stručné lightning talky:

Komponentový vývoj pomocí Spring frameworku (Radim Tlustý, Eurosoftware)

Po krátkém úvodu do problematiky komponentového vývoje budou diskutovány standardní postupy při využití Spring frameworku a jejich nevýhody. Jádrem přednášky bude návrh řešení pro jednoduchý komponentový framework postavený nad Springem. Tento návrh bude provázena praktickými ukázkami implementace komponentového frameworku použitého v naší firmě.

Anonymita v síti (Aleš Padrta, CIV ZČU)

Internet není anonymní, jak by se na první pohled mohlo zdát. Zjistěte jaké elektronické stopy zanecháváte v síti a co mohou prozradit.

Filtrování HTML s knihovnou AntiSamy (Jaroslav Šnajdr, Kerio Technologies)

Mnoho dnešních webových aplikací zobrazuje a zpracovává obsah vytvořený uživateli. Javovská knihovna AntiSamy slouží k filtrování uživatelských HTML vstupů a prevenci útoků typu XSS. Ukážeme vám, jak ji používáme v našem systému Kerio Workspace.

O přestávce proběhne prezentace firmy Eurosoftware a bude k dispozici občerstvení.