EJB 2.x - Entity Beans (CMP - deklarovanie CMP entity)

Marek Branický
V tomto článku plynulo prejdeme na druhý spôsob možnej implementácie entitných EJB objektov, ktoré predstavujú možnú alternatívu. Namiesto kódovania všetkých prístupových metód potrebných na ukladanie stavu entity budeme v tomto prípade vytvárať deklaratívne mapovania a necháme EJB kontajner, aby vytvoril potrebné JDBC volania za nás. V prípade CMP sa síce vzdávate určitej flexibility, ktorú ste mali s BMP, ale na strane druhej sa vzdávate aj nutnosti objemnejšieho kódovania.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy