EJB 2.x - Entity Beans (CMP - implementácia CCM metód)

Marek Branický
Bez ohľadu na to, akú perzistentnú metódu si vyberiete pre danú entitu, vždy musíte implementovať rozhranie EntityBean. Z toho okrem iného vyplýva, že vždy musíte implementovať tie isté CCM metódy. Rozdiel je iba v tom, za čo ste zopovední pri implementácii ich obsahu. Jedinou výnimkou je implementácia vyhľadávacích metód, ktoré nie sú povinné pri CMP perzistencii.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy