Programovaní kontraktem, Design By Contract

Dagi
Programování kontraktem nebo také nazývané Design by contract je způsob návrhu softwarových komponent. Každá komponenta nebo objekt, říkejme tomu podle libosti, má vždy nějaký kontrakt. Kontrakt popisuje vstup, výstup a invarianty (neměnné podmínky) dané komponenty. Každý klient, který s komponentou spolupracuje pak daný kontrakt akceptuje, prostým faktem, že komponentu používá.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy