Řada z vás možná už na výraz Mock testing narazila, někteří ne. Pro ty z vás, kteří Mock přístup v testování nepoužili je tento článek. Pro ostatní může být zajímavá ukázka této techniky na knihovně EasyMock.

Co jsou to mock objekty?

Jedná se vlastně o techniku psaní určitého druhu automatických testů. V podstatě se jedná o nahrazení reálného objektu testovací fasádou, která neprovádí žádnou funkcionalitu nahrazovaného objektu - jen se jako tento objekt tváří. Místo původní logiky objektu je vloženo chování, které ve svém testu potřebujete.

Nejlepší bude teorii provázat s praxí. Pokud píšete automatické testy, jistě jste narazili na situaci, kdy k napsání jednoduchého testu musíte velmi složitě a pracně připravovat okolní podmínky. Např. testujete metodu v business objektu, který se dotazuje interně DAO objektů na data v databázi. To ale znamená, že před tím, než začnete testovat logiku tohoto business objektu, musíte připravit správná data v databázi. Musíte také zajistit, že se tam omylem nedostanou další data, která by test zhatila (např. v SELECT dotazu vrátila více řádků) a tudíž obvykle zase musíte po sobě uklízet. Ošetření okolních podmínek spuštění testu vás nakonec může stát několkrát více času, než potřebujete k napsaní vlastní testovací logiky.
Existují různé techniky, jak toto zajistit - setkal jsem se např. s použitím HSQL databáze, která byla celá v paměti a po každém testu se kompletně dropla a před novým opět vytvořila a dosadila se příslušná testovací data (tím, že se vše odehrávalo pouze v paměti byly testy velmi rychlé). Ovšem lehčí je dle mého názoru právě použít techniku mock objektů.

Při použití této techniky se soustředíte na testování pouze logiky business objektu a předpokládáte že okolní objekty fungují správně tak jak mají. Potom v našem příkladě za DAO objekty dosadíte pouze “prázdné” ulity, které mají stejné rozhraní, ale místo vlastní logiky obsahují logiku takovou, kterou potřebujete pro vlastní test. Tzn. ve chvíli, kdy se business objekt zeptá DAO na konkrétní data, neproběhne dotaz do databáze, ale vy mu rovnou vrátíte data, která v daném testu potřebujete.

Pokud se chcete dozvědět něco víc, pokračujte ve čtení.