V předchozí části tohoto článku jsem se věnoval přehledu BEA WebLogic platformy. V této druhé části popíšu ve zkratce AquaLogic platformu, na obrázku v levé části.

BEA Produkty siroky

AquaLogic platforma je nová sada produktů, kterou BEA nabízí. Je to sada produktů, která vynikla většinou koupením firem, které tyto produkty vyvinuly a prodávaly. BEA je nyní integruje do společné produktové sady.

AquaLogic produktová sada nabízí nástroje pro vytváření kompozitních aplikací, vyhovujících standardu SOA. Nabízí nástroj pro publikaci dat – Data Service platform. Nad ní je nástroj pro směrování a transformace toku dat- Service Bus. Spolu tak informace ve formě služby pro BPM nástroj - AquaLogic BPM Suite. Ten umí se službami pracovat a vytvářet procesy, které jsou publikovány jako kompozitní aplikace pro uživatele. Tvorbu uživatelského prostředí podporuje nástroj AquaLogic User Interaction.


Paralelně do všech vrstev zasahuje aspekt bezpečnosti a informovanosti. Na bezpečnost je tady produkt Enterprise Security. Ten deklarativně popisuje přístupy k vrstvám a k jejich datům. Aspekt informovanosti zabezpečuje Enterprise Repository a Registry. Ty vedou evidenci všech služeb a procesů v aplikaci.

Každá z vrstev této referenční architektury má nějakou primární roli, vstupy a výstupy. Komunikace mezi vrstvami je většinou pomocí služeb implementovaných ve WebService standardu.

Většinou se ale u kompozitních aplikací nepoužívají všechny tyto vrstvy. U některých jsou data již publikována pomocí služeb a vrstva Data Servis platform tedy není potřeba. U jiných konfigurací se například používají portálové řešení od jiných firem. Často se také používá náhrada jednoho produktu v nějaké vrstvě produktem z WebLogic platformy. Například WebLogic Integration se dá použít jako integrační vrstva a nahradit tak Data Service platform nebo Service Bus.

Vzhledem k tomu, že komunikace mezi vrstvami funguje na standardních protokolech, tak výměna jakékoli vrstvy za jiný produkt není problém.


AquaLogic Data Services Platform (ALDSP)

Tento produkt poskytuje přístup k datům. Poskytuje jednoduchou cestu, jak namapovat relační databázi nebo XML data do Webové služby, SDO objektů, JDBC nebo ADO. Vytváří datovou vrstvu mezi Vaším datovým úložištěm a aplikací, která umožňuje jak čtení dat, tak jejich změny pomocí statických i dynamických dotazů.

ALDSP

Ano, je to obdoba persistentních vrstev, na kterých je hodně různých produktů jiných firem, ale jenom málo z nich publikuje okamžitě a nativně přímo do Webových služeb, SDO objektů nebo JDBC.


AquaLogic Service Bus (ALSB)

ALSB je integrační hub pro SOA řešení, který se konfiguruje pomocí metadat a pravidel. Je to jakási obdoba síťového routeru pro webové služby.

ALSB

Použitím Xquery nebo XSLT je možné jednoduché směrování dle obsahu nebo formy do jiných cílových destinací, použitím velkého seznamu standardních protokolů jako HTTP/S, JMS, JMS/XA, email(POP, SMTP,...), EJB/RMI, POJO callout, Tuxedo a dalších. Je taky možné konfigurovat složitější transformace buď textového nebo XML obsahu do cílového formátu.

ALSB samozřejmě obsahuje i další podpůrné funkce jako logování, monitorování, verzování, nebo SLA monitorování, zprávu bezpečnosti a výjimek.

AquaLogic Service Registry a AquaLogic Enterprise Repository (ALSR a ALER)

S rostoucím počtem služeb podniku je stále těžší a těžší udržovat kvalitní popis jejich rozhraní a fundovaně plánovat jejich použití a změnový proces. V hodně případech dokumenty už nestačí a je potřeba nástroj na zprávu obsahu aplikací. Proto se ve větších firmách začaly používat registry a repositáře.

BEA registr slouží k evidenci služeb v různých prostředích, popisu jejich místa implementace a jejich relací. Registr publikuje tyto informace pomocí standardního UDDI rozhraní.

Repositář popisuje nejenom služby, ale i okolní prostředí, tj. procesy, aplikace, lidi, organizaci. Datový model za repositářem je plně flexibilní a verzovatelný, takže je možné popsat jakoukoli organizaci a její IT prostředí.

Vzhledem k tomu, že tato úložiště dat jsou často integrována s jinými produkty a zdroji dat v multiuživatelském módu, jsou data v nich podstatně více detailnější a více odpovídající realitě než obyčejné dokumenty.

AquaLogic Users Interactions (ALUI)

ALUI je v podstatě portálové řešení postavené na vlastním frameworku, který si vystačí s konfigurací a metadaty. Na rozdíl od WebLogic portálu je ALUI více omezen vlastním frameworkem, ale na druhé straně nabízí velkou hromadu přímo použitelných aplikací. ALUI v nich podporuje spolupráci více uživatelů na společném úkolu (collaboration), a to aplikacemi jako:


• správa úkolů a projektů skupiny; sdílení dat a dokumentů ve skupině

• schvalování a načasování dokumentů; flexibilní proces schvalování

• kalendář skupiny nebo jednotlivce

• podpora komunit, diskuzních skupin

• správa obsahu, šablon, toku stránek

• analýza používání stránek

alui

AquaLogic BPM Suite (ALBPM)

Je nástroj na orchestraci služeb do obchodních procesů a jejich publikaci ve formě aplikace. Procesy jsou implementovány formou WYSIWYG. Grafická notace je přepínatelná mezi standardními jako BPEL, UML, BPMN, nebo interní jednoduchou notací, a to kdykoli v čase implementace procesu.

Pro komplikovanější logiku implementovanou v procesu je zde možnost použít vnitřní skriptovací jazyk velice podobný Javě.

ALBPM

ALBPM se skládá z více nástrojů pro různé typy rolí lidí v projektu:

• Designer – nástroj pro návrh procesů a jejich následnou simulaci a dokumentaci, pro zadání funkcionality vývojářskému týmu

• Studio – nástroj na implementaci jednotlivých kroků procesu. Využívají ho vývojáři pro implementaci všech kroků procesu a nebo integraci s externími systémy

• HiPer Workspace – aplikace pro koncové klienty vyvinuté v ALBPM. Zobrazuje seznam úkolů pro přihlášeného uživatele a následuje kroky definované procesem.

• Process server, monitoring repository a dashboard – jsou využívané obsluhou aplikace. Nabízí náhled nad bežícími procesy, statistiky, trendy a pohled do historie běhu procesů.

AquaLogic Enterprise Security (ALES)

ALES je řešení bezpečnosti, které integruje více aplikací a jejich zdroje s více úložišti bezpečnostních informací.

Mezi aplikační zdroje patří jak technologické zdroje jako URL, EJB, WebSerice, ale také aplikační objekty jako klient, účet, záznam atd. Jako úložiště může být použité například LDAP, databáze SSO řešení.

ALES umožňuje pomocí modulů pro autentizaci, autorizaci, mapování a auditování namapovat informace z bezpečnostních úložišť na zdroje aplikací a publikovat výsledek pomocí různých API. Tyto API jsou následně použity v aplikacích na povolení či zakázáni přístupu.

Aplikace může běžet na WebLogic nebo AquaLogic platformě, samotném Java VM, .Netu, WebSphere AS, nebo jako C/C++ aplikace. ALES podporuje velkou sadu protokolů a dodává se také ve formě API pro aplikační platformy.

Pro WebServisové aplikace, ALES podporuje rozhrní ve formě SAML a WSDL. Pro Java aplikace CertPath X.509, KeyStore, JSSE, JCE knihoven nebo jako JAAS implementace.

Pro další (také ne-java) prostředí podporuje standardy jako XACML2.0, X.509, LDAPv3, ISAPI, FIPS 140, TSL, SSL a JDBC.


Pro více informací o BEA produktech použijte následující odkazy:

Seznam BEA produktů - http://bea.com/framework.jsp?CNT=index.htm&FP=/content/products&WT.ac=topnav_products

Veškerá dokumentace o produktech - http://e-docs.bea.com

Všechny produkty ke stažení – http://download.bea.com

Zajímavé články, blogy, wiki o produktech a technologiích - http://dev2dev.bea.com

Podpora k produktům - http://support.bea.com

Seznam školení pro Evropu - http://eu.bea.com/education/index.jsp