EJB 2.x - Session Beans (Stateful a Stateless)

Marek Branický
Na rozdiel od entity beans, ktorých cieľom je manipulovať s perzistentnými dátami, úlohou session beans je vykonávať biznis logiku. Session beans si môžete predstaviť ako rozšírenie klienta. Architektúra EJB poskytuje pre session beans rovnakú podporu transakcií, zabezpečenia a manažmentu súčasného prístupu ako pre entity beans. Konzumentom session beans môžu byť vzdialený klient (napríklad Java Servlet, CORBA klient, enterprise bean umiestnený v inom EJB kontajnery), ale aj lokálny klient umiestnený v tom istom kontajnery.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy