EJB 2.x - Session Beans (Component Interface)

Marek Branický
Rovnako ako pri entity beans, aj v prípade session beans je to, ako ju klient vidí, definované prostredníctvom jej komponentného rozhrania. Preto si pripomeňme, že každé remote rozhranie musí rozširovať triedu "EJBObject" a každé lokálne rozhranie triedu "EJBLocalObject". Už v prípade entity beans sme spomínali, že remote a lokálne rozhrania sú miestom, kde definujeme biznis metódy, ktoré chceme dať k dispozícii klientom. V tomto článku sa pozrieme na tieto rozhrania z pohľadu session beans.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy