Před několika měsíci jsme připravili anketu pro návštěvníky CZJUG. Podařilo se mi zpracovat výsledky ankety, v přiloženém PDF naleznete shrnutí výsledků. Mojí analýzu výsledků naleznete zde. Děkuji všem za účast v anketě, vaše odezvy vezmeme v potaz při přípravě dalších setkání CZJUGu.