Není AJAX jako AJAX - GWT vs. DWR

Jan Novotný

Článek popisuje závěry a postřehy ze studia dvou AJAXových knihoven. GWT - Google Web Toolkit a DWR - Direct Web Remoting.

Diskuzní příspěvky
mrkef Problem s pdkazem