Maven: nepouštět testy, ale překládat

Petr Ferschmann
Výchozím nastavením Mavenu je, aby při kompilaci (mvn install) pouštěl testy. Při vývoji se někdy ovšem hodí, aby testy pouštěny nebyly (tj. byly puštěny na explicitní žádost před commitem, ale ne během ladění některé části). Pro tyto účely je možné použít toto: mvn install -Dmaven.test.skip=true Další možností je vytvořit profil a využívat ten
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy