Dne 27.6.2007 se koná BEA Users Group v Praze na téma Spring a Weblogic Server 10. Mezi diskutované témata bude patřit: rozšíření WebLogic servru přez rámec Java EE5, podpora opensource frameworků, popis BEA Workshopu postaveného na Eclipse IDE. Všichni jste zvání, akce je zdarma. Více info na Dev2Dev Events.

Zaregistrovat se mužete taky na Dev2dev.