EJB 2.x - Session Beans (implementácia - 1. časť)

Marek Branický
Home rozhranie pre session beans deklaruje metódy určené na vytváranie a mazanie session objektov. Na rozdiel od entity beans nie je možné v home rozhraní deklarovať vyhľadávacie metódy, respektíve home metódy. V prípade finder metód by to ani nemalo zmysel, pretože identita session objektu je z pohľadu klienta ukrytá. Keď klient potrebuje získať referenciu na session bean objekt, ktorákoľvek inštancia objektu poskytnutá EJB kontajnerom je rovnako dobrá ako akákoľvek iná. Home metódy sú tiež zbytočné, pretože biznis metódy session beans majú danú flexibilitu manipulovať s niekoľkými entitami uloženými v databáze súčasne (najčastejšie cez prístup k niekoľkým entity beans objektom.)
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy