EJB 2.x - Session Beans (implementácia - 2. časť)

Marek Branický
EJB kontajner by mal manažovať zásobník SB inštancií takým spôsobom, aby čo najefektívnejšie obsluhoval požiadavky klientov. V závislosti od nastavenia a počtu požiadaviek sa kontajner dynamicky rozhoduje, kedy bude nová inštancia vytvorená, priradená klientovi, pasivovaná, aktivovaná alebo ukončená. V tomto článku sa pozrieme na životný cyklus stateless aj stateful session beanov.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy