Implicitní versus Explicitní propagování kontextových informací v API

Dagi
Článek jsem věnoval možnostem propagování kontextových informaci v API. Kontextové informace jsou většinou potřebné skrze všechny vrstvy aplikaci, jedná se například o identitu a role přihlášeného uživatele, vybraný locale apod. Pokud aplikace potřebuje kontextové informace, pak stojíme před otázkou jak je v API propagovat. V Jave máme dvě možnosti v podobě explicitního a implicitního propagování. Cílem článku je zrekapitulovat obě možnosti a poukázat na jejich výhody a nevýhody.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy