CodeGear™ oznamuje řadu zásuvných modulů pro Eclipse s názvem JGear™ pro řešení zásadních vývojářských problémů na platformě Java.

Tři nové zásuvné moduly pro Eclipse pomohou vývojářům v jazyce Java zvýšit výkon a produktivitu prostředí Eclipse a souvisejících nástrojů open-source.


Praha, 20.8.2007 - Společnost CodeGear, vedoucí dodavatel vývojových nástrojů, oznamuje řadu specializovaných zásuvných modulů s názvem JGear™, které jsou určeny pro vývojářskou open-source platformu Eclipse. Moduly JGear rozšiřují možnosti a zrychlují práci Eclipse ve třech klíčových oblastech – výkonu aplikací v jazyce Java, vizuálním vývoji a týmové spolupráci. Tyto oblasti žádná dnešní řešení integrovaných vývojových prostředí (IDE) založených na Eclipse nepokrývají.

Možnosti obsažené v JGear byly poprvé uvedeny na trh jako součást nástroje CodeGear JBuilder® 2007, tedy IDE na základě Eclipse, které slučuje výhody open-source platformy Eclipse s oceňovanou vizuální funkčností, snadným použitím, nástroji pro ladění aplikací a vlastnostmi pro podporu týmového vývoje obsaženými v nástroji JBuilder.

Nová produktová řada JGear obsahuje tyto moduly: JGear™ Performance for Eclipse, JGear™ LiveSource® for Eclipse a JGear™ Team for Eclipse (edice Client a edice Server).

Ladění a zvyšování výkonu pro Javu

  • Modul JGear Performance for Eclipse obsahuje řadu vlastností pro ladění a zvyšování výkonu jako například profilování a ladění paměti a CPU, automatickou detekci možných úniků paměti nebo sledování v reálném čase, jak programy využívají virtuální paměť.

Dvoucestný vizuální vývoj pro kód v Javě a servery

  • Modul JGear LiveSource for Eclipse obsahuje grafickou pracovní plochu pro EJB a návrhář webových služeb, které zjednodušují rychlý vývoj aplikací jak pro zkušené vývojáře J2EE, tak i pro začínající programátory. Dále obsahuje nástroje pro vizualizaci kódových artefaktů a návrhů v jazyce UML (Unified Modeling Language) napomáhající při analýze, návrhu a implementaci aplikací a technologii CodeGear LiveSource, která simultánně promítá změny v modelech do kódu a zpět a tím napomáhá sladění architektů aplikací s vývojáři. Nechybí ani nástroje pro snadnou tvorbu Enterprise JavaBeans a modelování vztahů.

Organizace spolupráce při vývoji

  • Modul JGear Team for Eclipse nabízí úplný systém pro živou týmovou spolupráci a vývojový systém založený na prvcích open-source. JGear Team je zároveň serverovým řešením 'na klíč' a vývojářskou klientskou aplikací na platformě Eclipse.
  • JGear Team Server je vývojový server s obsažným zásobníkem prvků založeném na nejlepších komponentách z oblasti open-source jako Subversion, Bugzilla, Continuum, či XPlanner. JGear Team Server obsahuje nástroj ProjectAssist™ - administrační klientskou konzoli pro JGear Team umožňující snadnou a rychlou instalaci a konfiguraci serveru, tvorbu projektových týmů, administraci uživatelů a další obecná nastavení.
  • JGear Team Client je zásuvný modul založený na nástroji TeamInsight™. Jde o novátorskou platformu pro spolupráci vývojářů, která byla poprvé uvedena na trh v produktu JBuilder 2007. Poskytuje jednotlivým vývojářům unifikovaný pohled v reálném čase na jejich odpovědnosti v projektu, nalezené chyby, změnové požadavky, poznámky ke kódu a svěřené úkoly. JGear Team Client též obsahuje rozšíření v oblasti týmové spolupráce pro open-source projekt Mylyn (dříve nazývaný Mylar). Mylyn je úlohově zaměřené uživatelské rozhraní pro Eclipse, které redukuje informační zátěž a usnadňuje souběžné zpracování úloh tím, že úlohy převádí na prioritní část Eclipse a zahrnutím bohatých offline editačních možností pro zásobníky jako Bugzilla, Trac, nebo JIRA. CodeGear aktivně podporuje Mylyn a nedávno k tomuto open-source projektu přispěl novými požadavky na možnosti řízení.

Platformy a dostupnost produktů

Moduly je možno provozovat pod Microsoft Windows®, Mac OS®X a Red Hat® Linux® Enterprise 4 – s výjimkou modulu JGear Performance, který je možno provozovat pouze pod Windows a Linux a JGear Team Server for Eclipse 3.2, který běží pouze pod Windows. Ceny JGear Performance for Eclipse 3.2, JGear LiveSource for Eclipse 3.2, JGear Team Client for Eclipse 3.2 a JGear Team Server for Eclipse 3.2 pro Evropu ještě nebyly stanoveny; v okamžiku jejich dostupnosti budou publikovány na stránkách webového obchodu společnosti Borland s.r.o. s adresou http://shop.codegear.cz.

Moduly JGear jsou ideálním doplňkem nástroje CodeGear Turbo JBuilder 2007, který zdarma nabízí integrované vývojové prostředí 'na klíč' pro jazyk Java, zaměřené na produktivitu vývojářů a založené na Eclipse. Zdarma dostupný Turbo JBuilder 2007 je k dispozici pro stažení na adrese http://www.codegear.com/downloads/free/jbuilder a je možno jej obohatit o funkčnost všech zásuvných modulů JGear, se kterými je těsně integrován.

Zásuvné moduly JGear budou k dispozici během 9/2007. Všechny tři budou určeny pro Eclipse 3.2 a CodeGear zamýšlí přidat podporu nedávno oznámené verze Eclipse se jménem Europa do konce roku 2007. Kompletní plán vývoje produktů CodeGear pro jazyk Java s výhledem až do roku 2009 je publikován na adrese http://dn.codegear.com/article/36746.

Nástroje JGear jsou další součástí úplné řady vývojářských produktů, které kromě vývojového nástroje JBuilder obsahují Ruby on Rails; InterBase™; C++Builder™; a řešení Delphi® pro platformy Win32, .NET a PHP. Další informace o produktech JGear najdete na adrese http://www.codegear.com/products/jgear/.