Část #4: Modulární systémy ve Spring Framework

Aplikační události jsou jedním ze základních stavebních kamenů Springu a proto by bylo škoda se ochudit o tuto skvělou vlastnost na rozhraní modulů. Je zřejmé, že nebudeme chtít otevřít všechny aplikační události svému okolí, nicméně u řady událostí bychom chtěli umožnit ostatním modulům reagovat. Jako příklad uvedu interakci mezi modulem pro správu uživatelů a notifikačním modulem - notifikační modul se stará o rozesílání emailových notifikací v reakci na konkrétní aplikační události (samozřejmě obecně - konfigurovatelně). To je typická ukázka stavu, kdy chceme, aby uživatelský modul dokázal emitovat třebas událost “založení nového uživatele” tak, aby notifikační modul mohl reagovat odesláním emailu.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy