Moderní JEE™ technologie a nástroje - Spring, Hibernate, Acegi Security, ...

Na závěr našeho studia na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity jsme vypracovali sadu tří diplomových prací týkajících se moderních JEE technologií a nástrojů. Naše práce se zabývají aplikačním rámcem Spring, rámcem zajišťujícím autentizaci a autorizaci Acegi Security, ORM nástrojem Hibernate, rámcem pro snadnější práci s layoutem stránek Sitemesh, jednotkovým testováním apod. Řekli jsme si, že je čas se o tyto texty také podělit.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy