Spring scope

Rozsahy platnosti (scope) Java bean jsou už ve Springu dlouho, od verze 2.0. Až donedávna mi ale nedošlo o jak silný nástroj se jedná. Pro ty, kteří nejsou s konceptem rozsahu platnosti obeznámeni, uvedu krátké shrnutí. Už od první verze Springu, si člověk u každého beanu mohl zvolit, jestli chce aby se choval jako sigleton (jedináček) nebo aby bean factory pokaždé vracela novou instanci (prototype). Spring 2 zavedl další rozsahy,
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy