Nastává soumrak JavaBeans?

O víkendu byla zveřejněna stabilní verze nového projektu UJO Framework pod licencí Apache License, Version 2.0. Framework je zajímavý tím, že poskytuje objekty s odlišnou architekturou od JavaBeans. Původní nápad vznikl jako hříčka s generickými datovými typy Java 5.0, postupem času se však ukázalo, že architektura má několik zajímavých vlastností. Současná verze frameworku nabízí:

  • perzistence stromu objektů do XML formátu, každý exportovaný objekt si může řídit dostupnost svých atributů
  • snadné propojení objektů na Swingové tabulky
  • krátkou dobu učení, celé řešení je postaveno na dvou rozhraních
  • zajímavou architekturu a netradiční přístup k atributům objektu

Všechny vlastnosti frameworku lze studovat na referenčním projektu zvaném jWorkSheet. Více informací (včetně krátkého tutoriálu) lze najít na domovské stránce projektu http://ujoframework.org/.

Děkuji za všechny relevantní připomínky.