Závislosti v Mavenu

Dagi
Závislosti jsou jednou z vlastností, kterou na Mavenu oceňuji. Bohužel závislosti, především ty tranzitivní, mají i některé nevýhody. Pro neznalé Mavenu, tranzitivní závislosti jsou ty závislosti, na kterých váš kód závisí nepřímo. Příklad to osvětlí, máme komponentu A, která závisí na komponentě B a ta na C. Z pohledu A, je B přímá závislost a C nepřímá závislost. Možná si říkáte, kde je problém. Problém nastane ve chvíli kdy se vám začnou do projektu tranzitivně dostávat závislosti, které nejsou potřeba (nechtěné) a nebo dojde ke konfliktu verzí.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy