Google collections - ušetřete si práci s kolekcemi

Nedávno mě při poslechu JavaPosse zaujala zmínka o Google Collections. Jedná se o knihovnu doplňující funkcionalitu třídy Collections ze standardní Javy. Knihovna obsahuje řadu utility tříd, které zpříjemňují život s generikami v kolekcích, vytváření kolekcí v kolekcích a další manipulaci dat v kolekcích. Jelikož mě knihovna zaujala hned na první pohled, rozhodl jsem se podívat se jí na zoubek a podělit se s vámi o své zkušenosti.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy