Vytváranie webových aplikácií pomocou Spring MVC 2.5

So Springom 2.5 prišli aj významné zmeny v aplikačnom rámci Spring MVC. Na príklade jednoduchej webovej aplikácie si ukážeme najdôležitejšie zmeny - konkrétne možnosť používania anotácií, pomocou ktorých je možné používať klasické POJO triedy v úlohe kontrolérov a aplikácia filozofie convention by configuration.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy