Spring IoC: syndrom míchání jablek a hrušek

Dagi
Po dlouhé době, delší než by bylo zdrávo, jsem se rozhodl napsat trochu více prakticky orientovaný článek. Ten je věnován problematice míchání managovaných a nemanagovaných tříd při použití Spring frameworku, na které dříve nebo později možná narazíte. Předesílám, že vzhledem k pozdní hodině jeho vzniku, není cílem poskytnout definitivní rozkrytí dané funkcionality, ale ukázat cestu, kterou považuji za správnou.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy