Podpora webových služieb v Java SE 6

Vo verzii 6 prináša Java SE podporu pre webové služby v podobe implementácie JAX-WS 2.0, ktorá je priamo dostupná v platforme. Ukážeme si jednoduchý príklad, ako je možné publikovať triedu ako webovú službu nad SOAP a HTTP bindingom a ako je k nej možné vytvoriť klienta.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy