Dříve, než si ukážeme jak lze v Jythonu používat existující knihovny napsané v Javě, je nutné se seznámit se základy jazyka. V příštích několika lekcích se seznámíme se základními datovými typy a se syntaxí jazyka.

Jak spustit program

S Jythonem je možné pracovat dvěma způsoby. Je možné s ním komunikovat v interaktivním modu, nebo může sloužit jako interpret skriptů, které chceme spustit jako dávku.

Interaktivní mod

K nastartování interaktivního modu, spustíme Jython z příkazové řádky pomocí dávkového souboru jython.bat, který se automaticky vytvoří při instalaci. Po startu programu se objeví následující řádky:

Jython 2.2.1 on java1.5.0_03
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>>

Vidíme zde informace o verzi Jythonu, a informaci o verzi Javy, v jejímž prostředí je Jython spuštěn. Znaky >>> slouží jako značka příkazové řádky započatého sezení v prostředí Jythonu.

Pozn.: Výstup na obrazovce nebude žádným viditelným způsobem odlišen od zadávaných hodnot, které jste natypovali při sezení. Tučné fonty jsou zde použity jen pro zvýraznění výstupních hodnot od hodnot zadávaných.

Během interaktivního sezení, můžeme vkládat fragmenty kódu a okamžitě vidět výsledky. Je možné též používat proměnné a přiřazovat jim hodnoty a pak se na ně později v témže sezení odkazovat. Nejsnadněji si to předvedeme pomocí základních matematických operací. Příklad velmi jednoduchého interaktivního sezení může vypadat takto:

Jython 2.2.1 on java1.5.0_03
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> 2 + 2
4
>>> x = 2 * 2
>>> x
4
>>> y = x * 2 - 1
>>> y
7
>>> y/2
3
>>> svet_je_plochy = 1
>>> if svet_je_plochy:
... print "Davej pozor, abys neprepadl pres okraj!!!"
...
Davej pozor, abys neprepadl pres okraj!!!

Pár poznámek k výše uvedenému sezení. Později to ještě jednou bude zdůrazněno, ale již zde si všimneme, že přiřazovací příkaz nevrací žádnou hodnotu. Je to jen příkaz a nikoliv výraz, jako např. v Javě. Trojice teček, kterými začínají předposlední dvě řádky, označují tzv. pokračovací řádky příkazu. Sezení ukončíme stlačením Ctrl-z v prostředí Windows. V prostředí Unixu pak pomocí Ctrl-d.

Toto testování, experimentování a objevování není omezeno jen na Jython.

Spuštění dávky

Nejjednodušší metoda jak spustit již hotový skript z příkazové řádky, je zadání příkazu:

C:\home\havlicek>jython nazev_skriptu <argumenty>

Název_skriptu je jméno souboru, ve kterém je skript uložen. Soubor má koncovku .py. V operačním systému Windows je možné asociovat jythonovské .py soubory s dávkou jython.bat a pak spouštět skripty pouhým poklepáním na název souboru.

Oddělovače řádek

Jednotlivé příkazy v Jythonu se skládají z takzvaných logických řádek. Co to je logická řádka? Java se s touto otázkou vyrovnává pomocí speciálních znaků. V Javě je oddělovačem logických řádek středník. Jednoduchý příkaz v Javě vypadá například takto:

System.out.println("Hello world");

Všimněte si středníku na konci příkazu !!! Nyní se podívejme na ekvivalent napsaný v Jythonu:

print "Hello world"

Zde se nevyskytuje žádný speciální znak, říkající: „Hele kámo, tady končí příkaz, a vše co je za mnou, patří už k něčemu jiném.“ V Jythonu, na rozdíl od jiných programovacích nástrojů, je postačujícím příznakem konce logické řádky znak „new line“, čili nová řádka. Toto platí jak pro případ interaktivní konzole, tak pro zdrojový kód uložený v souboru.

Jednotlivé řádky programového kódu v Jythonu jsou interpretovány jako samostatné logické řádky. Jsou však případy, kdy logická řádka reprezentující nějaký příkaz není to samé jako fyzická řádka. Tato situace nastává, pokud použijeme:

  • středník, jako oddělovač několika logických řádek
  • zpětné lomítko, pro rozdělení dlouhého příkazu na několik řádek
  • trojité uvozovky, pro takzvaný dokumentační řetězec

Středník

Středník slouží jako oddělovač v případě, kdy příkaz je velmi krátký a vy máte dojem, že by se na řádku ještě něco mohlo vejít. Pokud máte z programování v Javě zvyk ukončovat příkazy středníkem, můžete je použít.

>>> print "Hello world"; x = 123; print x
Hello world
123
>>>

Zpětné lomítko

Znak zpětného lomítka se používá pro rozdělení příliš dlouhého příkazu do několika fyzických řádek:

Jython 2.2.1 on java1.5.0_03
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> x = 1 + 2 + \
... 3 + 4
>>> print x
10

V případě, že dlouhý příkaz obsahuje závorky, kulaté ( ), hranaté [ ], nebo složené { }, je možné logický řádek rozdělit do několika fyzických řádků i bez použití zpětného lomítka:

>>> print ("toto" +
... " pak tohle " +
... " a jeste tomto, jo?")
toto pak tohle a jeste tomto, jo?

Trojité uvozovky („triple quotes“)

S trojitými uvozovkami se setkáme, až si budeme povídat o dokumentačních řetězcích. Platí pro ně stejná podmínka, jako pro body výše. Jsou použitelné jen v souborech. Zatím jen malá ukázka:

>>> print """Toto je velmi, ale opravdu velmi dlouhy retezec,
... ktery se roztahuje na nekolika,
... presneji receno, na trech radkach"""
Toto je velmi, ale opravdu velmi dlouhy retezec,
ktery se roztahuje na nekolika,
presneji receno, na trech radkach