Autentifikácia a autorizácia v servletových kontajneroch

Autentifikácia a autorizácia je súčasťou skoro každej významnej webovej aplikácie. V mnohých jednoduchých prípadoch na ich realizáciu postačujú prostriedky, ktoré poskytuje priamo špecifikácia servletov. V článku si ukážeme príklad jednoduchej webovej aplikácie, ktorú zabezpečíme a nasadíme v kontajneroch Tomcat a Jetty.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy