Na blogu projektu UJO Framework byly zveřejněny výsledky testu rychlosti XML perzistence UJO objektů. Výsledky jsou příznivé zejména ve srovnání s XML perzistencí implementovanou v JRE 6.0 .

UJO Framework poskytuje objekty s odlišnou architekturou od JavaBeans s několika zajímavými vlastnostmi, poslední verze (0.73) má implementovanou podporu zápisu XML atributů. Více informací je například zde. K dispozici je i referenční projekt používajcí UJO objekty zvaný jWorkSheet pro měření času stráveného na projektech.