Pracujeme s Java Persistence API - tutoriál

Java Persistence API je špecifikácia, ktorá sa snaží štandardizovať objektovo-relačné mapovanie - teda mapovanie objektov na databázové tabuľky. Jej hlavným zdrojom inšpirácie je Hibernate a práve na tomto nástroji si ukážeme jeho použitie. Obsiahly tutoriál prináša popis základných tried, filozofie práce a značné množstvo príkladov pre použitie JPA (v implementácii Hibernate) v aplikáciách.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy