Předávám odkaz na blog, který vznikl v rámci diplomové práce a který již obsahuje kompletní seznam J2EE vzorů.

Cílem práce je projít jednotlivé návrhové vzory z katalogu Core J2EE Patterns (http://java.sun.com/blueprints/corej2eepatterns/Patterns/) a zhodnotit jejich použitelnost vzhledem k novým prostředkům JavaEE 5.0 a EJB 3.0.

Jakékoliv připomínky nebo komentáře jsou vítány.