Algoritmus topologického triedenia v Jave

Topologické triedenie je algoritmus, ktorý umožňuje určiť správne poradie vykonávania úloh, ktoré na sebe závisia. Príkladom je správne poradie zapisovania predmetov na univerzite, alebo určenie poradie vykonávania úloh v Ante. Ukážeme si ideu tohto algoritmu, demonštrujeme klasickú dátovú štruktúru, ktorá je výhodná pri jeho použití a implementujeme tento algoritmus v Jave.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy