Grafy reprezentované maticami incidencií v Jave

V článku ukážeme použitie matice incidencie na reprezentáciu grafovej štruktúry (teda uzlov prepojených hranami). Popíšeme, ako sa prejavujú v tejto reprezentácii základné operácie (pridanie uzla a hrany, odoberanie hrany atď) a ukážeme si použitie tejto reprezentácie na príklade algoritmu topologického triedenia. Túto štruktúru a jej operácie samozrejme ukážeme na implementácii v Jave.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy