Ako natiahnuť internetový kábel s použitím kostier (Kruskalov algoritmus)

Ako natiahnuť optický kábel medzi krajskými mestami Slovenska tak, aby sme ho použili čo najmenej? Ukážeme si Kruskalov algoritmus, ktorý je vhodný na riešenie tejto úlohy. Inak povedané, popíšeme, ukážeme na príkladoch a implementujeme v Jave algoritmus na nájdenie minimálnej kostry v grafe.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy