Ako naplánovať cestu autom (Dijkstrov algoritmus)

Ako je možné v automape nájsť najkratšiu cestu medzi dvoma mestami? Ukážeme si Dijkstrov algoritmus na nájdenie najkratšej cesty medzi dvoma uzlami v ohodnotenom grafe, ktorý nám pomôže vyriešiť tento problém. Ukážeme si príklad tohto algoritmu a samozrejme implementáciu v Jave.
Diskuzní příspěvky
ripkyn no a načo!