Výkonnost PreparedStatementu

Dagi
Zakořeněným názorem je, že by se měly při práci s JDBC používat PreparedStatementy namísto obyčejných Statementu. Důvody jsou na bíledni, a to větší výkonnost a bezpečnost. Tyto argumenty Vám omlátí o hlavu kde kdo. Otázkou je jak je to s výkonností. Dlouhou dobu jsem si žil s názorem, že využití PreparedStatementu má opodstatnění až při vícenásobně opakovaném spuštění daného příkazu a to z důvodů vlastní režie na předzpracování dotazu.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy