Exkurz do templatovacích enginů v Javě

Templatovací jazyky v Javě mají poměrně dlouhou minulost. První a zřejmě nejznámnější jsou JSP, které jsou součástí javy. Jsou nejstarší z rodiny templatovacích jazyků a přestože jsou masivně používány dodnes, mnoho lidí k nim má své výhrady:

 • psaní JSP je obtížné pro ne-java programátory - přestože původní myšlenkou bylo, aby JSP psali odborníci na web (tedy “webdevelopeři”) tato myšlenka zcela jistě minula realitu; praxe je taková, že JSP píší z různých důvodu opět Java developři, jejichž je jednak nedostatek a jednak jejich zaměření je spíš na aplikační kód než na validitu a použitelnost HTML výstupu
 • JSP stránky nejsou použitelné, díky životnímu cyklu JSP (JSP -> .java -> .class), mimo servletový kontejner - to znamená, že teprve servletový kontejner po nadeployování web aplikce JSP převede na implementace Servletů a přeloží je do binární podoby. Dopady tohoto mechanismu jsou poměrně jasné
  • JSP stránky mají své pevné umístění - hledají se vždy na filesystemu v adresáři web aplikace; nelze je umístit na classpath (a učinit je tak součástí přenositelných knihoven), nelze je načítat z jiného zdroje - např. databáze (a umožnit tak vznik nových stránek za běhu na systémech, kde nemáme přístup na filesystém), nelze definovat jakoukoliv složitější logiku načítání stránek krom dodání Erorr 404 stránky (např. custom logika ve smyslu neexistuje-li primární šablona, použij záložní, neexistuje-li ani ta, zobraz chybu)
  • JSP stránky není možné jednoduše testovat - jejich výstup získáme teprve až dotazem na servletový kontejner
  • JSP nelze použít pro skládání jiného výstupu než do web browseru - např. pro skládání těl emailů musíme volit jiný templatovací engine
  • debugování JSP nebylo poměrně dlouho možné a ani dnes to není zcela samozřejmá a jednoduchá věc (co se setupu týče)
  • chybové hlášky JSP stránek jsou při určitém (často standardním) nastavení kontejnerů nečitelné (vztahují se k vygenerovaným servletům a nikoliv k původní template) - změna tohoto nastavení typicky vyžaduje stop/start kontejneru
 • JSP stránky díky možnosti psaní scriptletů vybízejí k míchání aplikační logiky do prezentační vrstvy - s tím se myslím setkal každý z nás a leckdo se k tomu někdy i uchýlil
 • v případech některých kontejnerů je při změně JSP a požadavku na její opětovné vyrenderování znatelná časová prodleva - kompilace JSP vyžaduje nějaký čas (možná se jedná jen o zlomky vteřiny, maximálně vteřiny, ale při ladění nějakých drobnostní na stránce se jakákoliv prodleva počítá)

Reakcí na zmíněné nevýhody byl vznik interpretovaných templatovacích jazyků. V tomto příspěvku bych se chtěl podívat na zoubek dvěma nejznámnějším - Apache Velocity a FreeMarkeru.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy