Od WSDL k webovej službe - Glassfish Metro

V predošlej časti sme sa venovali ručnej tvorbe WSDL súboru. Teraz prístupime k vygenerovaniu a publikovaniu webovej služby, ktorá bude na ňom založená, a to pomocou aplikačného rámca Glassfish Metro. Tým získame webovú službu, ktorá implementuje aplikačné rozhranie JAX-WS 2.0.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy