Autorizácia v JSF

Robert Vindis
Pre neinvazívny spôsob kontrolovania stavu zobrazenia komponent v JSF aplikácii môžeme využiť knižnicu jReCo (JSF Rendering Controller). Táto knižnica funguje ako plugin, ktorý vsunieme do našej aplikácie a buď dovolíme, aby jReCo ovládalo aplikáciu plne automaticky, alebo necháme na programátora, aby sa sám rozhodol, kedy má jReCo vyhodnotiť pravidlá a na základe výsledkov upraviť stav komponent...
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy