Jak bylo na J-Open Space Conference 2008

Tato reportáž vznikla v průběhu posledních session na J-Open Space konferenci v Jizerských Horách. Je na místě se ptát, co za akci to vlastně bylo. Jednalo se o první setkání lidí z české Java scény, kteří byli ochotní jeden letní víkend věnovat povídání o Javě a zkušenostech s SW vývojem obecně. Prvotní idea uspořádání konference a vlastní organizace akce patřila Michalovi Šrajerovi (alias Srakyi) ze společnosti Inmite. Výsledný mix 25 účastníků byl velmi pestrý - počínaje zástupci akademické sféry, lidí od Sun Microsystems nebo těch, co se točí okolo CZJUG (za pořadatele Dagi a několik přednášejících) a konče řadou českých bloggerů. Od slov Open Space v názvu konference byl odvozen způsob jakým konference probíhala (bližší informace o pravidlech OSC zde). Seance se dělily typově do tří skupin:

  • Lightning talk - přednáška s časovým limitem 15 minut (ne že by se nám dařilo limit naplňovat)
  • Open Space talk - volná diskuse na zvolené téma (typicky hodinová záležitost)
  • Hands on lab - praktické vyzkoušení vybrané technologie (kickstart)
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy