WebServisování, díl první - pojem WebServisa ( Web Service )

Oto 'tapik' Buchta
Dneska jsem Gůglil něco o JBossu a WebServisách a narazil jsem na terminologický problém - pod pojmem Raw Service si různí lidé představují různé věci. A protože jsem si sám nebyl jist, rozhodl jsem si všechno zase oživit, nastudovat a taky o tom něco napsat. Navíc vzhledem k několika diskusím, které jsem tu na téma WebServis rozvířil a v nichž se ukázalo vzájemné nepochopení základního pojmosloví, začnu s tím vším celým tak nějak z gruntu.

Úplně na začátku musím uvést, že ač jsem příznivcem překladů termínů do češtiny, tak anglický termín Web Service překladám jako (TWikiňácky) WebServisa. Vím, že mnozí češtinofilové preferují webová služba, ale mám k tomu překladu hned několik výhrad.

Ponejprv je třeba si říci, že ani samotné slovo Web se nepřekládá, pavučina se zkrátka neujala. Proto u tohoto termínu neexistuje precedent (který se mimochodem také nepřekládá :-) ). Dále pak nepřekládáme pojem Web Server....
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy