Beans introspection - základy Springu

Je tomu už drahně let, co jsem používal k populaci JavaBean Commons-BeanUtils z rodiny Apache Jakarta. Od chvíle, kdy stavím svoje aplikace nad Springem, pozbývá používání této knihovny smysl - naopak bylo by bláhové se této knihovny držet, když Spring nabízí již ve svém základu mnohem víc. Prostým logickým úsudkem lze odvodit, že Spring coby IoC kontejner bude obsahovat promyšlenou logiku pro injektování dat do Java Bean. Nicméně v dokumentaci o tom najdete jen poměrně krátkou kapitolu Validation. Proto jsem se rozhodl vyextrahovat ze svého kódu pár příkladů, které standardní Spring dokumentaci trochu rozvádí do podrobností.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy